ஞாயிறு, 31 மார்ச், 2013

தத்துவத்தின்மீது எச்சமிடல்

புத்தர் சிலையின் தலைக்குமேல்
கொடியென பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது
கொல்லப்பட்ட பறவை

கருத்துகள் இல்லை: